ANÀLISI DE SIGNATURES

La signatura és el segell identificatiu de la personalitat de cada individu. La firma és la nostra senya d’identitat escriptural més pròpia i personal, que ens diferencia de la resta d’essers humans. Cada persona rubrica de forma diferent, fent de la signatura un acte propi i únic.
Els traços i els gestos inherents a la nostra firma, revelen importants trets característics del nostre caràcter.
La signatura ens indica el punt cardinal de les nostres emocions. És la brúixola de les nostres aspiracions i ambicions personals, materials i socials.