SERVEIS

  • GRAPHOTEST DE RENDIMENT LABORAL

Valora quantitativament la productivitat i el grau d’eficàcia laboral d’un candidat en un procés de selecció de personal.

Ítems analitzats:

Iniciativa
Constància
Disponibilitat
Ordre i Puntualitat
Dinamisme
Concentració (en les tasques)
Carrega laboral (capacitat d’assumpció)
Dedicació (aprofitament del temps i de la activitat)

= Productivitat (equació dels ítems anteriors)

Single 19,90 €


“Subscripció Grapho”
39,90 € / mes

10 informes
* Descompte 30% / 40% altres productes

  • GRAPHOTEST DE RENDIMENT LABORAL PREMIUM

El PREMIUM és un test complert de la personalitat d’un candidat inmers en un procés de selecció de personal o de promoció interna.

Amb el GRAPHOTEST Laboral Premium, podràs determinar amb exactitud si la persona s’adapta al perfil professional que busques per a la teva empresa o negoci.

Ítems analitzats:

RENDIMENT LABORAL

PROJECCIÓ SOCIAL

ANÀLISI DE PERSONALITAT

Single 99,90 €

Oferta de llançament!


“Amb Subscripció Grapho”
* Descompte 30%
69,90 €

  • GRAPHOTEST DE RENDIMENT LABORAL EXECUTIVE

L’Executive és un estudi integral de la personalitat d’un candidat, o col·laborador.

És un producte específic per a l’anàlisi d’aquells candidats que opten a un lloc de treball que requereixi d’un major grau de responsabilitat, especialització o amb dots de lideratge, capacitat gestió de persones i d’organitzacions.

Incorpora tots els mòduls d’anàlisi psicografològic següents:

RENDIMENT LABORAL

PROJECCIÓ SOCIAL

ANÀLISI DE PERSONALITAT

LIDERATGE

DIRECCIÓ

CAPACITAT D’ORGANITZACIÓ

Single 159,90 €

Oferta de llançament!


“Amb Subscripció Grapho”
* Descompte 30%
112 €

  • CLIMA LABORAL

GRAPHOTEST de Comportament Sociolaboral

Ítems analitzats:

RENDIMENT LABORAL

PROJECCIÓ SOCIAL

RELACIONS INTERPERSONALS

TREBALL EN EQUIP

COOPERACIÓ

INTEGRACIÓ

Single 49,90 €

Oferta de llançament!


“Amb Subscripció Grapho”
* Descompte 40%
29,90 €

clima
  • CLIMA LABORAL

GRAPHOTEST de Compatibilitat Laboral

Quin grau de compatibilitat laboral tenen els teus col·laboradors?

Hi ha algun element tòxic a la teva organització?

Coneixes realment als teus col·laboradors?

2 Persones 199 €

Oferta de llançament!


“Amb Subscripció Grapho”
* Descompte 30%
139,90 €