CONDICIONS GENERALS

CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB GRAFOLOGIAPERICIAL.COM

  1. Objecte

Grafologia Pericial G&P, SL crea i actualitza el lloc web identificat amb el nom de domini www.grafologiapericial.com, a fi de que la informació que conté sigui d’ús públic.

L’accés i navegació per aquest lloc web suposa el coneixement i acceptació sense reserves de tota la informació legal i condicions d’ús del mateix.

Les presents condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús d’aquest lloc web, però independentment de la mateixes, Grafologia Pericial podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts a través d’aquest. En el cas d’existir discrepància sobre l’estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars d’un determinat servei, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

Dades de contacte de Grafologia Pericial S.L.:

Adreça: C/ del Pedral, 25, 3r 1a, Encamp (concertar cita prèvia)
NRT: L-714006-R
Telèfon de contacte: (+376) 834 545

  1. Àmbit d’aplicació

El present avís legal regula l’ús del servei del portal d’Internet www.grafologiapericial.com que Grafologia Pericial G&P, SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.

  1. Exclusió de Responsabilitat

Grafologia Pericial G&P, SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web.

Grafologia Pericial G&P, SL no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir d’aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís.

Grafologia Pericial G&P, SL no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

Totes les informacions contingudes se citen a títol d’exemple, sense ànim de ser exhaustives ni completes, ni tenen perquè estar actualitzades, i el seu caràcter és merament informatiu.

La informació facilitada per Grafologia Pericial G&P, SL és de caràcter general i no suposa assessorament professional o jurídic.

Grafologia Pericial G&P, SL s’esforça tot el que pot perquè el seu portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat del portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per la manca d’accés ocasionat per errors de connexió, avaries, o altres incidències no imputables a Grafologia Pericial S.L.

Grafologia Pericial G&P, SL no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin alterar el seu sistema informàtic. Grafologia Pericial G&P, SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.

  1. Subscripció de serveis, si n’hi ha

Amb caràcter general l’accés a les utilitats del lloc web no exigeix ​​prèvia subscripció o registre d’usuari. No obstant l’anterior, l’accés a algun dels serveis que ofereixin o es puguin arribar a oferir a través del lloc web, pot estar condicionat al previ ompliment d’un formulari de subscripció que serà dissenyat per defecte amb els criteris de compliment, minimització i pseudonimització que contempla l’RGPD. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el(s) formulari(s) de consulta o subscripció. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real.

Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’usuari d’una contrasenya, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la seva contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, el usuari es responsable de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per Grafologia Pericial S.L., i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanentment, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servi a aquest efecte la contrasenya del usuari a causa d’una utilització no diligent per part de l’usuari o de la pèrdua de la mateixa per l’usuari.

  1. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Grafologia Pericial G&P, SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web, així com del seu contingut.

  1. Vincles o enllaços amb el lloc web

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext al lloc web, hauran d’assegurar i es comprometran al respecte de les regles de Grafologia Pericial G&P, SL sobre enllaços a la Xarxa.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, mitjançant un clic, a la pròpia URL i ha d’omplir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina publicada per Grafologia Pericial al seu lloc web.

En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera el contingut publicat en el web de Grafologia Pericial incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del site de Grafologia Pericial.

Grafologia Pericial G&P, SL no autoritza l’establiment d’un enllaç al seu lloc web des d’aquells llocs web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços al lloc web per part d’altres llocs web no implica que Grafologia Pericial G&P, SL mantingui relacions o estigui associada de cap manera amb el titular de la web en la qual s’estableixi l’enllaç, ni que Grafologia Pericial G&P, SL promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web.

Per la seva banda, el lloc web de Grafologia Pericial G&P, SL pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Grafologia Pericial S.L., i Grafologia Pericial G&P, SL declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests altres portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços de les pàgines del lloc web de Grafologia Pericial G&P, SL La presència d’enllaços en les pàgines web de Grafologia Pericial G&P, SL té una finalitat merament informativa.

  1. Restriccions d’accés

Grafologia Pericial G&P, SL es reserva el dret a denegar a la seva discreció, en qualsevol moment, i sense necessitat de preavís, l’accés de qualsevol usuari o adreça IP o conjunt d’adreces IP a aquest lloc web o a alguna part del mateix.

  1. Dret aplicable i jurisdicció competent

L’ús dels elements d’aquest lloc implica l’acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel dret andorrà, essent els jutjats i tribunals andorrans els únics competents.

  1. Modificació de les presents condicions i advertències

Grafologia Pericial G&P, SL es reserva el dret a modificar les condicions i advertències aplicables a aquest lloc web.

Com puc exercir els meus drets?

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre l’existència, o no, d’un tractament de les seves dades personals. Així mateix, el RGPD, estipula com a drets de la persona interessada:

Accedir a les dades.

Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades.

Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

A la portabilitat de les seves dades.

Oposar-se al tractament de les seves dades.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com retirar el seu consentiment a Grafologia Pericial G&P, SL a través del següent correu electrònic info@graphosoft.com o dirigint un escrit a Carrer del Pedral, 25, 3r 1a, Encamp.

La ploma és la llengua de la ment