CLIMA LABORAL

L’estructura principal de las empreses està constituïda per grups de persones. La producció està directament relacionada amb les relacions dels grups laborals i amb valors corporatius com la flexibilitat, la cooperació i el treball en equip.

Fomentar la motivació col·lectiva en un entorn laboral positiu, constructiu i encaminat al desenvolupament dels col·laboradors que formem part de l’organització, es cabdal per assolir l’èxit.

Ara bé, per aconseguir aquest objectiu fan falta 2 ingredients fonamentals:

  • Capital humà de qualitat
  • Evitar els elements distorsionadors

En el primer cas, cal que els nostres col·laboradors tinguin les competències emocionals (intel·ligència emocional) necessàries, com per integrar-se adequadament en el sí de l’estructura laboral, i transformar-se en peces claus de l’engranatge organitzacional. Per aconseguir-ho es necessari fer un bon procés de selecció de personal i de promoció interna, que capti (o retingui) el talent professional per a la nostra empresa.

El segon punt, destaca la importància de l’actitud, més enllà del grau de coneixements o habilitats adquirides. L’ impacte negatiu d’un o varis col·laboradors podem comprometre l’estabilitat d’un bon clima laboral, en el que  s’hagin invertit molt de temps i recursos.

El nostre mètode permet, mitjançant l’estudi Psicografològic de la personalitat de cada individu, saber com es desenvolupa en un entorn socio-laboral i quin és el grau d’aportació de valor corporatiu.

Altrament, podem determinar a quin perfil laboral s’acobla més correctament el nostre col·laborador, amb la  finalitat d’optimitzar al màxim el rendiment laboral  i la productivitat de l’empresa (o negoci).

 Hi ha algun element tòxic a la teva organització?
Quin grau de compatibilitat laboral tenen els  teus col·laboradors?
Coneixes realment als teus col·laboradors?

clima laboral